Portfoolio

ÜHISKONDLIKUD HOONED

MUUD HOONED

Arhitektuuribüroo FP

1994

  

Meie firma põhitegevusaladeks on arhitektuurne projekteerimine ja projektijuhtimine.

Büroo on loodud Eesti erakapitalil.

Arhitektuuribüroos töötavad spetsialistid omavad pikaajalist töökogemust. Oma töös kasutame legaalset ArchiCAD ja AutoCAD tarkvara.

Oleme projekteerinud peale Eesti ka naaberriikidesse (Ukraina, Vene Föderatsioon, Soome). Projekteerimisel lähtume eelkõige tellija soovidest, heast projekteerimistavast ja pikaajalisest kogemusest.

Meil on suur kogemus koostööst omavalitsustega, oleme võitnud paljud riigihanked ja need ülesanded edukalt täitnud. Meie projekteeritud hoonetega on tellijad rahule jäänud, sest läheneme oma tööle professionaalselt ja peame kinni kokkulepetest.

PEAMISED

Projekteerimine jaguneb etappideks:

– eskiisprojekt: koostatakse esialgne kavand soovitavast rajatisest

– eelprojekt: objekti põhiplaanid ja vaated, põhilised tehnosüsteemid, taotlekse ehitusluba

– põhiprojekt: eelprojekti arhitektuur-konstruktiivse osa edasine detailiseerimine, tehnosüsteemide joonised ja seletuskirjad, koostatakse eelarve

– tööprojekt:  põhiprojekti detailiseerimine, määratakse täpsed materjalid ja konstruktsioonide lahendused

Omame passiivmajade projekteerimise oskusi, tunneme nõudeid, mis esitatakse passiivmaja hooneümbrisele ja avatäidetele ning tehnosüsteemidele: ventilatsioon, küte ja soe vesi. Valdame passiivmaja majanduslikkuse arvutamise meetodeid ja energiabilansi tarkvara PHPP – Passive House Planning Package.

Suudame:

– projekteerida külmasillavabu ja õhupidavaid konstruktsioone

– jälgida ja hinnata hoone ehitamise praktilist teostust

– juhtida kvaliteedi tagamist

Hoone projekt koosneb erinevatest osadest:

– arhitektuur-ehituslik osa

– konstruktiivne osa

– Küte, ventilatsioon ja jahutus

– Veevarustus ja kanalisatsioon

– Elekter ja nõrkvoolu osa

Koos oma pikaajaliste koostööpartneritega koostame teie vajadustele vastava täismahus ja nõuetele vastava ehitusprojekti just selles staadiumis nagu teil vaja.

Volitatud arhitektina (kutsetase 7)  võtame omale Tellija ees kohustus komplekteerida projekteerijatest konkreetse projekti koostamiseks vajalik professinaalne meeskond. Arhitektina suudame olla projekteerimisprotsessi juht ja korraldaja. Sõlmime Tellijaga projekteerimise peatöövõtu lepingu ja oma alltöövõtjatega, inseneriosadega, alltöövõtulepingud.

Oma pikaajalise projekteerimiskogemuse oleme valmis rakendama teie käsutusse, kui vajate ehitatavale hoonele täiendavaid tööjooniseid. Meie oskused ja praktilised teadmised võimaldavad koostada tööjooniseid arhitektuursetele ja konstruktiivsetele osadele.

Vanade, käsitsi valmistatud projektide ja jooniste digitaliseerimine ehk ülekandmine enamkasutatavate projeteerimisprogrammide formaati.

Projektide visualiseerimine on hoonest ja selle osadest ruumiliste (kolmemõõtmeliste) piltide tegemine.

Olemasolevale hoonele või projektile sisekujunduse tegemine.

20
Kogemus
Aastat
128
Valmis
Projektid
756
Rahulolevat
Klienti
37
Auhinnatud
Projektid